Att arbeta i ett stall

Det finns flera olika yrken som har sin arbetsplats i ett stall. De vanligaste yrkesgrupperna i travstall är hästskötare och travtränare. Att arbeta i ett stall kan vara tungt och slitsamt, men det är också väldigt roligt och stimulerande. Det är ett fritt arbete där man själv får bestämma mycket. En av de allra bästa sakerna med att arbeta i ett stall är de kontakter och vänskapsband som man kan knyta. I stallet har alla samma intresse, nämligen hästarna, och på det sättet läggs ofta grunden för starka vänskapsrelationer. Trots allt detta är ändå den absolut största fördelen med att ha sin arbetsplats i ett stall att man får träffa hästar varje dag. För att trivas med arbetet måste man älska hästar.

Vanliga arbetsuppgifter

Arbetsuppgifterna skiljer sig naturligtvis åt beroende på om man arbetar som hästskötare eller som tränare, och de kan också skilja sig åt mellan olika stall. I princip kan man dock säga att det finns en del arbetsuppgifter som alltid kommer att behöva utföras, oavsett vilket stall man arbetar i. Det handlar om sådana saker som att släppa ut hästarna i hagen och ta in dem igen, att fodra och att ta hand om hästarna på olika sätt. Hästarna behöver exempelvis ryktas regelbundet, men också duschas ibland. Hästar med tjock eller lång päls kan behöva klippas, och man, svans och pannlugg behöver hållas efter och trimmas med jämna mellanrum. En del stall har solarier till hästarna, och i så fall behöver man även hålla koll på vilken häst som ska sola när, och se till att det blir gjort.

En viktig och förhållandevis stor del av arbetet i ett stall handlar om hästarnas foder, det vill säga deras mat. Här finns det en rad olika arbetsuppgifter som behöver utföras. Till att börja med måste man räkna ut alla hästarnas foderstater. För att kunna göra det måste man veta vilket energibehov de olika hästarna har, och vad det grovfoder som man har valt innehåller. Med utgångspunkt i det räknar man sedan ut vilka tillskott varje häst behöver. Men det räcker inte bara att räkna ut perfekta foderstater. Den praktiska delen av arbetet måste också göras. Foder måste beställas och hämtas, och hästarna måste utfodras flera gånger om dagen.

En annan viktig och tidskrävande arbetsuppgift är att ta hand om hästens utrustning. Travhästar använder väldigt mycket olika saker, och alla olika detaljer måste skötas om och vårdas. Det är inte minst viktigt för att sakerna ska hålla så länge som möjligt, men också för att hästen inte ska få skav, till exempel av en smutsig grimma eller ett trasigt täcke. Dessutom måste hästen se prydlig ut på tävlingsbanan, och det gäller även dess utrustning. Därför är det viktigt att remmar och seldon rengörs och smörjs in med sadelfett regelbundet. Tyggrimmor och täcken ska tvättas och lagas när det behövs. Dessutom behöver man rengöra ryktborstarna ganska ofta, eftersom de snabbt blir fulla med stöv och smuts.

Att arbeta i ett stall kan vara krävande, men framförallt är det oerhört roligt. Varje dag får man sin belöning i form av hästarnas tillgivenhet och kärlek!