Att träna en travhäst

Oavsett om det handlar om en varmblodstravare, ett kallblod eller en ponny tränar man på ungefär samma sätt. Naturligtvis finns det en rad olika tekniker och tillvägagångssätt, och de skiljer sig åt mellan olika tränare. Vi på Stuteri Ess har våra egna rutiner och tankar kring träning, och vi tänkte att vi skulle dela med oss av en del av dem här.

Hästar är individer

När man ska börja träna en travhäst måste man först och främst komma ihåg att hästar är individer. Den ena fungerar inte på samma sätt som den andra, och en av de viktigaste uppgifterna en tränare har är att lära känna hästen. Man måste ta reda på hur just den häst man ska träna tänker, och hur den fungerar. En del hästar är nervöst lagda medan andra är väldigt lugna. Men det är inte bara hästarnas psykiska förutsättningar som skiljer sig åt. Också deras fysik varierar. En del hästar är explosiva. De går ut med full fart och är snabba på kortare sträckor. Andra hästar är uthålliga, men inte lika snabba i starten. De klarar istället av att hålla en hög hastighet länge. När man väl har lärt känna sin hästs olika särdrag vet man vad man har att utgå från, och först då kan man börja planera träningen.

Planering är A och O

Det är viktigt att man som travtränare inte bara sätter igång utan att ha en plan. Man måste veta vad målet är, och hur man planerar att ta sig dit. Samtidigt behöver man vara flexibel och beredd att ändra på sin planering om det krävs. Man ska komma ihåg att det är levande djur man arbetar med, och allt levande är oförutsägbart.

Regelbundna mätningar

I slutändan vill de allra flesta som tränar en travhäst att hästen ska bli snabbare och mer uthållig. Målet är nästan alltid att delta i, och kanske till och med vinna, ett travlopp. För att veta om träningen har önskat resultat är det viktigt att man mäter hästens framgångar regelbundet, och att man bokför både träning och mätresultat. Man bör mäta hästens hastighet på olika sträckor, men också hur dess puls förbättras ju mer man tränar.

Olika typer av träning

Det finns tre olika sorters travträning; hastighetsträning, mjölksyreträning och styrketräning. I mångt och mycket påminner det om hur elitlöpare och andra idrottsmän lägger upp sin träning.

Hastighetsträning

Hastighetsträningen handlar, som namnet avslöjar, om att bli snabbare. Man tränar explosivitet och fart, ofta på rak-banan, men även i backar och på rundbana. Särskilt backträning är effektivt för att träna hästens uthållighet. En stor del av hastighetsträningen består också av intervallträning, där man vill att hästens puls ska ligga på mellan 80 och 85% av dess maxpuls.

Mjölksyreträning

Genom mjölksyreträning jobbar man med att förbättra hästens explosivitet och tålighet för just mjölksyra. Den här sortens träning bör man bara utföra med hästar som redan är vältränade, eftersom hästens puls ska ligga mycket nära dess maxgräns.

Styrketräning

Styrketräning använder man för att träna hästens muskler. Man kan bland annat träna styrka genom att använda en så kallad tryckvagn. Också här är det viktigt att hålla koll på hästens puls.